Cell Free DNA

Het veld van de moleculaire diagnostiek ontwikkelt zich razendsnel.

Nieuwe technieken maken het mogelijk om steeds sneller en goedkoper deze vorm van diagnostiek uit te voeren. Daarnaast creëren deze ontwikkelingen ook nieuwe samenwerkingsverbanden.

In deze CMBD Themadag willen we ingaan op de opkomst en toepassing van de analyse van circulerend / cell free DNA, oftewel de liquid biopsy. 

Met name op het gebied van de oncologie heeft deze toepassing grote mogelijkheden vanwege de hoge sensitiviteit. Diverse disciplines (klinische chemie, pathologie, oncologie, urologie, apotheek) zijn nu actief om dit veld te verkennen en verder te ontwikkelen. Een goed moment voor een grensoverschrijdend symposium: de Eerste Nederlandse Cell Free DNA Dag.