NVKC

Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

De NVKC is de wetenschappelijke beroepsvereniging van laboratoriumspecialisten klinische chemie.

Meer info