NVVP

Nederlandse Vereniging voor Pathologie

De Nederlandse Vereniging voor Pathologie is de overkoepelende organisatie voor de Klinische Pathologie, de Dierpathologie en de Experimentele pathologie (Patho-Biologie).

Pathologie betekent ziekteleer. Het vakgebied houdt zich bezig met onderzoek naar oorzaken en mechanismen van het ontstaan van ziekten in het algemeen en het vaststellen van specifieke ziekten bij patiënten.

De dierpatholoog verricht dezelfde werkzaamheden als een klinisch patholoog, alleen dan ten behoeve van dieren in plaats van mensen.

Pathobiologen houden zich voornamelijk bezig met basaal pathofysiologisch onderzoek.

Forensisch pathologen zijn pathologen gespecialiseerd in forensisch pathologisch onderzoek. Zij onderzoeken in plaats van ziekten de gevolgen  van geweld of vergiftiging op het lichaam. In Nederland werken deze pathologen meestal voor het NFI (Nederlands Forensisch Instituut). Deze pathologen zijn regelmatig in het nieuws omdat zij vaak een belangrijke rol spelen bij strafzaken.

Meer info