Erasmus MC

Erasmus MC 

De Afdeling Klinische Chemie van het Erasmus MC houdt zich bezig met DNA analyse ter verbetering van de behandeling met geneesmiddelen. Deze Farmacogenetica richt zich met name op het DNA van metaboliserende enzymen en geneesmiddel transporters in de lever (www.farmacogenetica.nl). Deze genotypering kan worden omgezet in een aangepaste dosering middels adviezen van de KNMP-Kennisbank. Anderzijds zijn er de DNA markers in het bloed die van belang kunnen zijn voor therapiekeuze, zoals de aanwezigheid van cfDNA EGFR T790M voor longkanker en AR-V7 mRNA (exosomaal) voor prostaatkanker.

Cell free DNA projecten bij de Afd. Klinische Chemie – Erasmus MC

1.    cfDNA EGFR T790M mutatie analyse voor longkanker (START-TKI): een project gestart op 1 januari 2017 in samenwerking met de Afd. Pathologie (dr. Winand Dinjens) en de Afd. Longziekten (Dr Christi Steendam,  Prof Dr Joachim Aerts). In dit project wordt tevens de analyse middels ddPCR (BioRad), FDA approved EGFR analyse middels Cobas Z480 (Roche) en NGS vergeleken.

2.    AR-V7 analyse uit exosomen voor detectie resistentie hormonale therapie in gemetastaseerde prostaatkanker (del Re et al 2017 Eur Urol)

3.    cfDNA als vroege, minimaal invasieve biomarker voor rejectie bij harttransplantatie (Noyons stichting, MRACE) en niertransplantatie (Nierstichtingsproject in samenwerking met  Dr. Karin Boer, Dr. Dennis Hesselink, Prof Dr. Carla Baan en Prof Dr. Teun van Gelder).

Meer informatie: www.erasmusmc.nl/farmacogenetica