UMCG Groningen

Afd. Pathologie, UMCG Groningen

Visie Pathologie 
Hoogstaande pathologie-expertise verwerven, toepassen en verspreiden.

Missie Pathologie

Zorgzaam voor mensen: op de juiste manier en tijdig stellen van diagnosen op weefsel-, cel- en moleculair niveau. Het voldoen aan landelijke richtlijnen en internationale normen waarborgt de kwaliteit. Op de verschillende deelgebieden wordt diagnostiek op expertniveau geleverd.

Pionieren in onderzoek: inzicht in ontstaan, ontwikkeling en effecten van therapeutische beïnvloeding van ziekten te vergroten met fundamenteel- en toegepast onderzoek, met algemeen translationeel karakter.

Kennis toetsen en delen: kennis en ervaring verspreiden onder studenten, coassistenten, specialisten in opleiding en collega-pathologen. Voor de pathologen van de toekomst is er een open en gestructureerd opleidingsklimaat.

Meer info.