14-06-2018 | Tweede Nederlandse cfDNA dag

+

In deze CMBD Themadag willen we ingaan op de opkomst en toepassing van de analyse van circulerend/cell free DNA, oftewel de liquid biopsy. Met name op het gebied van de oncologie heeft deze toepassing grote mogelijkheden vanwege de hoge sensitiviteit. Diverse disciplines (klinische chemie, pathologie, oncologie, urologie, apotheek) zijn nu actief om dit veld te verkennen en verder te ontwikkelen.

Een goed moment voor een grensoverschrijdend symposium: de Tweede Nederlandse Cell Free DNA Dag: 14-06-2018.

> Donderdag 14 juni 2018, Beatrixgebouw, Jaarbeurs te Utrecht.

Doelgroep
De Themadag is bedoeld voor klinisch chemici, pathologen, medisch specialisten, analisten, apothekers en alle andere belangstellenden. Accreditatie is aangevraagd bij de NVKC en de NVVP.

Cell free DNA: grensverleggende innovatie in de moleculaire diagnostiek

PRESENTATIES 14-06-2018

> cfDNA analysis of BRAF mutation in melanoma patients 

Manon Huibers, PhD

> Welke bijdrage levert ctDNA analyse bij de behandeling van longkanker 

Michel van den Heuvel

> Assessment of ctDNA in advanced CRC patients treated with cetuximab monotherapy

John Martens

> ctDNA, tussen droom en daad

Gerrit Meijer

> IQN Path pilot EQA scheme for analysis and reporting of ctDNA in Europe

Cleo Keppens

> Diverse DNA detectie methoden voor de predictie van respons op immunotherapie

Ed Schuuring

> Welke bijdrage levert ctDNA analyse bij de behandeling van longkanker

Michel van den Heuvel

> Treatment monitoring of Pancreatic and NSCLC

Marzia Del Re

Diverse disciplines (klinische chemie, pathologie, oncologie, urologie, apotheek) zijn nu actief om dit veld te verkennen en verder te ontwikkelen. Een goed moment voor een grensoverschrijdend symposium: de Derde Nederlandse Cell Free DNA Dag.

Programma: https://cfdna.nl/wp-content/uploads/2019/09/NVKC-CMBD_3e_Themadag_cDNA_LR_V30april_3a.pdf